VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU – zimní semestr
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU – zimní semestr
19 září, 2023

Srdečně zveme na zahájení a první přednášku ve čtvrtek 5. října 2023 od 9:30 do 11:30 hodin.

Téma zimního semestru:  „České dějiny a jejich souvislosti II.“, garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze jsme zahájili v říjnu 2022 činnost Virtuální Univerzity třetího věku v naší knihovně.

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání.
Virtuální U3V je založena na využití komunikačních technologií, internetu a promítání video přednášek v knihovně.
Každý semestr obsahuje 6 přednášek. Přednášky jsou promítány 1x za 14 dní, ve čtvrtek od od 9:30 do 11: 30 h.
Zimní semestr (ZS) běží od od října do prosince. Letní semestr (LS) od února do dubna. Více informací o VU3V naleznete na portálu www.vu3v.cz

ZIMNÍ SEMESTR 2023

Téma:  „České dějiny a jejich souvislosti II.“

Popis kurzu: Ve druhém semestru kurzu České dějiny v souvislostech se budeme zabývat českými dějinami od 15. do 19. století. Jeho šest přednášek provede základními etapami českých dějin, tak jak je známe už ze školních lavic. Dovedou nás až na práh moderní občanské společnosti a k motivům vzniku Československé republiky.

Výuka probíhá v Místní knihovně Davle.

Poplatky: 

Výše administrativních poplatků za VU3V činí 400,- Kč /posluchač/kurz/semestr.

Termíny přednášek:

1 x za 14 dní, ve čtvrtek  9:30 – 11:30 h, v knihovně.

  • 5. října 2023 v 9.30 h
  • 19. října 2023 v 9.30 h
  • 2. listopadu 2023 v 9.30 h
  • 16. listopadu 2023 v 9.30 h
  • 30. listopadu 2023 v 9.30 h
  • 14. prosince 2023 v 9.30 h

Ke studiu se můžete předběžně přihlásit emailem knihovna@obecdavle.cz nebo přímo v knihovně. Závazné přihlášení a úhrada registračního poplatku proběhne až po zhlédnutí první přednášky a zvážení, zda bude forma výuky účastníkovi vyhovovat.

Studia se mohou účastnit posluchači:

  • občané České republiky,
  • důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci.

Výukové materiály obdrží posluchači v den přednášky nebo jsou přístupné během semestru kdykoli přes internet na jejich osobních webových účtech.

Po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů se posluchač může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU.

Realizované kurzy:

ZS 2022: Rituály evropských královských rodů, Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.

LS 2023: České dějiny a jejich souvislosti, prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Přehled všech nabízených kurzů pro další semestry naleznete zde.