Hrátky s pamětí v novém školním roce 2023/24
Hrátky s pamětí v novém školním roce 2023/24
03 října, 2023

Téma – Putování po České republice

Chcete si udržet paměť v kondici? Přidejte na trénink „Hrátek s pamětí“ s naší milou a zkušenou lektorkou Hanou Navrátilovou. Setkání bude probíhat pravidelně jednou za 14 dní ve středu od 9:30 h. Termíny naleznete v kalendáři na webu. Rezervaci prosím přímo u paní lektorky nebo v knihovně.

Navazujeme na sérii úspěšných kurzů trénování paměti pro veřejnost. Lekce se konají v Davli pravidelně od roku 2018 pod názvem „Hrátky s pamětí„. Probíhají v prostorách Daveláčku (2. patro budovy úřadu městyse), od podzimu do jara vždy 1x za 14 dní ve středu od 9.30 do11.45 h (s výjimkou období, kdy se lidé scházet nemohli). V tuto náročnou dobu probíhalo Trénování paměti na dálku prostřednictvím tištěných úkolů, které byly k vyzvednutí v Místní knihovně v Davli. Pro zájemce jsou tyto materiály stále k dispozici v knihovně.

Náplní Hrátek s pamětí není jen učení nových paměťových technik, ale i většího spektra dovedností, které s pamětí úzce souvisí. Zařazena jsou cvičení na koncentraci, postřeh, propojování hemisfér, trénování dlouhodobé i krátkodobé paměti, osvěžení a rozšíření slovní zásoby, zapojení smyslové paměti atd. a to nejčastěji formou hry.  V kurzu se učíme mnemotechniky, které mají praktické využití (např. systém pamatování kalendáře, čísel, počty okresů jednotlivých krajů, atd), letos doplněné o zajímavosti z jednotlivých krajů naší vlasti. Posilujeme i vizualizaci, abstrakci, prostorovou orientaci, jemnou motoriku. Všechna tato cvičení kromě toho, že aktivizují v mozku centra důležitá pro lepší pamatování, přináší i úsměv, radost a dobrý pocit z práce na vlastním duševní kondici.

V atmosféře bez stresu, neposuzování a porovnávání sebe navzájem se lépe daří nejen paměti, ale všem mozkovým aktivitám, které se snažíme trénovat.  Všichni víme, že každý z nás má jiné předpoklady k zapamatování si faktů, čísel, jmen, každý je silný v jiné oblasti ukládání nebo vybavování informací a je to tak v pořádku. Cílem je pracovat na sobě, osvěžit ducha, naučit se něco nového i vyjít mezi lidi stejně motivované. Kurzy jsou otevřeny široké veřejnosti a veškeré podrobnosti o jejich průběhu i obsazenosti Vám ráda odpoví lektorka, trenérka paměti II. stupně Hana Navrátilová.
Kontakt na lektorku tel. 603 140 737  nebo email hany.navratilova73@gmail.com
Zahájení kurzu proběhne ve středu 4. října 2023 a setkání se budou konat pravidelně do června 2024. Těšíme se na vás!