Prohlášení o přístupnosti

Místní knihovna Davle se zavazuje ke zpřístupnění své internetové stránky https://www.knihovnadavle.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.knihovnadavle.cz.

Stav souladu
Tato internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podporované webové prohlížeče
Optimální zobrazení a práci umožňují tyto webové prohlížeče:
Pro desktop: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari.
Pro mobilní zařízení: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1. 12. 2021.
Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného dle postupů Městyse Davle.

Prohlášení bylo revidováno dne 1. 12. 2021.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Stále pracujeme na tom, aby tyto stránky byly bez problémů přístupné všem uživatelům s ohledem na maximální přístupnost obsahu. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail knihovna@obecdavle.cz.

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21  
e-mail: pristupnost@mvcr.cz