O nás

Místní knihovna Davle

Místní knihovna Davle poskytujeme informační a knihovnické služby. Najdete u nás místo pro vzdělání, kulturu, zábavu a komunitní aktivity. Díky on-line katalogu můžete vybírat téměř z 12000 titulů. Pravidelně pořizujeme knižní novinky z beletrie pro dospělé, děti a mládež, stejně tak aktualizujeme fond naučné literatury. Pokud si vyberete titul, který není v knihovně dostupný, můžeme vám ho zajistit prostřednictvím meziknihovní výpůjčky.

Knihovna Davle je místem, kde se setkávají a vzdělávají občané Davle, přilehlých obcí i návštěvníci městyse. Jsme moderní knihovna, která vítá všechny návštěvníky bez rozdílu věku či zájmů.

Místní knihovna Davle je organizační složkou městyse Davle, evidována u Ministerstva kultury České republiky. Odbornou a metodickou podporu nám zajišťuje Knihovna Jana Drdy Příbram.

 

Přijďte se k nám podívat, co se děje v knihovně nového.
Můžete u nás strávit příjemný čas a odpočívat s knihou nebo novinami.
Nabízime také přístup na počítač a k wifi.

Vítáme vaše nápady

Staňte se aktivním přítelem knihovny a přispějte nápadem, co vylepšit nebo jaké akce pořádat.

Chybí vám něco v naší knihovně? Napište nám na knihovna@obecdavle.cz.

Pojďme společně tvořit moderní knihovnu dle našich potřeb a představ.

Z historie knihovny

Místní knihovna Davle vznikla v roce 1919 sloučením knihoven Hasičská, Sokolská a Obecní. Dostala název Místní lidová knihovna a knihy, které nabízela, se vešly do jedné skříně. Knihovní fond tehdy čítal 522 svazků. Za svou dobu existence prošla mnoha změnami, ale nikdy nepřerušila provoz.

Od počátku vzniku knihovny do současnosti sídlila knihovna v budově obecního úřadu, pouze v období 50. let a později i v 90. letech 20. století užívala knihovna též prostory domu č. 2 „U Sajdlů“ (Dvořáků) nynější ulice K pivovaru č. 2.

V roce 1971 byla profesionalizována a prohlášena knihovnou střediskovou. V tomto období narůstal knihovní fond a knihovna nabízela menším knihovnám metodické poradenství a výměnný fond k zapůjčení. Davelská knihovna měla v péči 12 knihoven v nejbližším okolí. Z nich můžeme zmínit např. knihovnu ve Sloupu, Měchenicích, Hvozdnici, Bojanovicích, Hradištku, Pikovicích a Buši. Tyto menší knihovny byly provozovány nejen v obecních, ale i v soukromých prostorách, jako tomu bylo např. v Pikovicích ve verandě rodinného domu. Středisková činnost byla ukončena v roce 2001.

V roce 1993 se knihovna stala organizační složkou obce. V roce 2002 byla schválena zřizovací listina knihovny a knihovna byla registrována na Ministerstvu kultury s novým názvem „Místní knihovna Davle“. Téhož roku byla knihovna vybavena knihovnickým systémem pro elektronickou katalogizaci knih a pro návštěvníky je k dispozici počítač a internet pro veřejnost.