Výstava – Operace Anthropoid
Výstava – Operace Anthropoid
23 května, 2022

Připravili jsme pro vás v knihovně připomenutí událostí, které se odehrály před 80. lety, kdy českoslovenští vojáci Josef Gabčík a Jan Kubiš chystali atentát na území Protektorátu. Nebyla to však akce pouze těchto dvou mužů, na přípravě se už ve Velké Británii podílelo spousta českých i britských vojáků. V Protektorátu by Gabčík s Kubišem nedokázali svůj úkol splnit bez pomoci desítek lidí z domácího odboje. Byli to obyčejní lidé, vykonávající svá občanská povolání, ale vzhledem ke kontaktům ze Sokola a vzhledem k vlastenectví, které pro ně nebylo prázdným slovem, se dobrovolně rozhodli pomáhat. Dokonce i za cenu nejvyšší oběti. 

Výstava je přístupná v prostorech a otevírací době knihovny od 25. 5. do 1. 7. 2022.