VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (VU3V)
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (VU3V)
09 září, 2022

Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze zahajujeme v říjnu 2022 činnost Virtuální Univerzity třetího věku v naší knihovně.

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.

Pozvánka zde.

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání.

Virtuální U3V je založena na využití komunikačních technologií, internetu a promítání videopřednášek v knihovně.

Každý semestr obsahuje 6 přednášek. Přednášky jsou promítány 1x za 14 dní, ve čtvrtek od od 9:30 do 11: 30 h.

Zimní semestr (ZS) běží od od října do prosince. Letní semestr (LS) od února do dubna.

Další informace o VU3V naleznete na portálu e-senior.

ZIMNÍ SEMESTR 2022/2023

Zahájení a první přednáška proběhne:

ve čtvrtek 6. října 2022 od 9:30 do 11:30 hodin.

Téma zimního semestru: Rituály evropských královských rodů

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Výukový garant: Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.

Výuka probíhá v Místní knihovně Davle.

Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními událostmi, jako jsou třeba narození,  svatby, rozvody či smrt, spojenými s evropskými královskými rody 19. a 20. století. Pozornost je věnována nejen těm královským rodinám, o kterých jsme se učili v dějepisu, případně jsou dnes a denně v hledáčku i našich novinářů a televizních štábů, ale i těm pro nás méně známým.

Poplatky: 

Výše administrativních poplatků za VU3V činí 400,- Kč /posluchač/kurz/semestr.

Termíny přednášek:

1 x za 14 dní, ve čtvrtek  9:30 – 11:30 h, v knihovně.

  •  6. října 2022 v 9.30 h
  • 18. října 2022 v 9.30 h (výjimečně úterý – jiná akce v knihovně)
  • 3. listopadu 2022 v 9.30 h
  • 15. listopadu 2022 v 9.30 h (výjimečně úterý – stát. svátek)
  • 1. prosince 2022 v 9.30 h
  • 15. prosince 2022 v 9.30 h

Do zimního semestru 2022 se můžete předběžně přihlásit emailem knihovna@obecdavle.cz nebo přímo v knihovně. Závazné přihlášení a úhrada registračního poplatku proběhne až po zhlédnutí první přednášky a zvážení, zda bude forma výuky účastníkovi vyhovovat.

Podmínky studia:

studia se mohou účastnit posluchači:

  • občané České republiky
  • důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci

Výukové materiály obdrží posluchači v den přednášky nebo jsou přístupné během semestru kdykoli přes internet na jejich osobních webových účtech.

Po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů se posluchač může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU.

Přehled všech nabízených kurzů pro další semestry naleznete zde.