VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (VU3V)
VU3V 2023_pozvánka - náhled 1
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (VU3V)
09 ledna, 2023

Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze jsme zahájili v říjnu 2022 činnost Virtuální Univerzity třetího věku v naší knihovně.

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání.
Virtuální U3V je založena na využití komunikačních technologií, internetu a promítání video přednášek v knihovně.
Každý semestr obsahuje 6 přednášek. Přednášky jsou promítány 1x za 14 dní, ve čtvrtek od od 9:30 do 11: 30 h.
Zimní semestr (ZS) běží od od října do prosince. Letní semestr (LS) od února do dubna. Více informací o VU3V naleznete na portálu e-senior.

LETNÍ SEMESTR 2023

Zahájení a první přednáška proběhne:

ve čtvrtek 2. února 2023 od 9:30 do 11:30 hodin.

Téma letního semestru:  „České dějiny a jejich souvislosti

Organizační garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Výukový garant: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Popis kurzu: Dovětek v názvu kurzu České dějiny a jejich souvislosti není náhodný. To proto, že české dějiny běžně chápeme jako „naše“, tedy české, Čechů. Avšak tyto naše dějiny se trvale odehrávají v mnohačetných a proměňujících se souvislostech národních, státních, kulturních, ale i geografických a klimatických. Bez zřetele k nim je nelze pochopit. Proto kurz chce v míře, kterou jeho plánovaný třísemestrální rozsah umožňuje, na tyto souvislosti upozornit. Je tedy koncipován jako zamyšlení nad základními problémy českého dějinného vývoje a nikoli jako jeho faktografický přehled.

Výuka probíhá v Místní knihovně Davle.

Poplatky: 

Výše administrativních poplatků za VU3V činí 400,- Kč /posluchač/kurz/semestr.

Termíny přednášek:

1 x za 14 dní, ve čtvrtek  9:30 – 11:30 h, v knihovně.

  • 2. února 2023 v 9.30 h
  • 21. února 2023 v 9.30 h (mimořádně úterý, posun o týden – jarní prázdniny)
  • 2. března 2023 v 9.30 h
  • 16. března 2023 v 9.30 h
  • 30. března 2023 v 9.30 h
  • 13. dubna 2023 v 9.30 h

Do letního semestru 2022 se můžete předběžně přihlásit emailem knihovna@obecdavle.cz nebo přímo v knihovně. Závazné přihlášení a úhrada registračního poplatku proběhne až po zhlédnutí první přednášky a zvážení, zda bude forma výuky účastníkovi vyhovovat.

Podmínky studia:

studia se mohou účastnit posluchači:

  • občané České republiky
  • důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci

Výukové materiály obdrží posluchači v den přednášky nebo jsou přístupné během semestru kdykoli přes internet na jejich osobních webových účtech.

Po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů se posluchač může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU.

Realizované kurzy:
ZS 2022: Rituály evropských královských rodů, Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.

Přehled všech nabízených kurzů pro další semestry naleznete zde.