VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU – letní semestr
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU – letní semestr
29 ledna, 2024

Srdečně zveme na zahájení a 1. přednášku v úterý 30. ledna 2024 od 9:30 do 11:30 hodin.

Téma letního semestru:  „Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě „, garant: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze jsme zahájili v říjnu 2022 činnost Virtuální Univerzity třetího věku v naší knihovně.

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání.
Virtuální U3V je založena na využití komunikačních technologií, internetu a promítání video přednášek v knihovně.
Každý semestr obsahuje 6 přednášek. Přednášky jsou promítány 1x za 14 dní, ve čtvrtek od od 9:30 do 11: 30 h.
Zimní semestr (ZS) běží od od října do prosince. Letní semestr (LS) od února do dubna. Více informací o VU3V naleznete na portálu www.vu3v.cz

LETNÍ SEMESTR 2024

Téma :  Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě

Popis kurzu: Když se díváme na dějiny určité doby, vždy jakoby podvědomě začínáme u vladařů – králů, císařů či v moderní době prezidentů. Ale české dějiny neměly jen Karla IV., Jana Žižku či Valdštejna. Žily tam generace jakoby „zapomenutých“ prostých lidí, mužů a žen. Ti přece museli mít také své dějiny, své životní příběhy. Pokud archivy nabídnou dostatek dokumentů, můžeme je studovat se stejným zájmem a úspěchem jako korunované hlavy. A tak tento kurz sleduje každodennost těchto lidí, kteří žili před staletími na českém venkově, a nabízí témata, jež osvětlují život našich předků v celé šíři. Sem patří také kriminalita, sex, životní běh prosté ženy, ale pro severní Moravu také čarodějnické procesy či osobnost s nimi těsně spjatá – H. F. Boblig. Tato témata prozrazují, že venkovský život nebyl jen o práci, robotě, ale bylo tam mnoho zajímavých příběhů někdejších živých lidí, jejichž osudy mohou přinést jiný pohled na naši minulost. A toto poznání představuje hlavní smysl celého cyklu přednášek.

Výuka probíhá v Místní knihovně Davle.

Poplatky: 

Výše administrativních poplatků za VU3V činí 400,- Kč /posluchač/kurz/semestr.

Termíny přednášek:

1 x za 14 dní, v úterý/ ve čtvrtek  9:30 – 11:30 h, v knihovně.

  • úterý 30. ledna 2024 v 9.30 h
  • úterý 13. února 2024 v 9.30 h
  • čtvrtek 29. února 2024 v 9.30 h
  • čtvrtek 14. března 2024 v 9.30 h
  • čtvrtek 4. dubna 2024 v 9.30 h
  • úterý 16. dubna 2023 v 9.30 h

Ke studiu se můžete předběžně přihlásit emailem knihovna@obecdavle.cz nebo přímo v knihovně. Závazné přihlášení a úhrada registračního poplatku proběhne až po zhlédnutí první přednášky a zvážení, zda bude forma výuky účastníkovi vyhovovat.

Studia se mohou účastnit posluchači:

  • občané České republiky,
  • důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci.

Výukové materiály obdrží posluchači v den přednášky nebo jsou přístupné během semestru kdykoli přes internet na jejich osobních webových účtech.

Po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů se posluchač může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU.

Realizované kurzy:

ZS 2022: Rituály evropských královských rodů, Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.

LS 2023: České dějiny a jejich souvislosti, prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

ZS 2023: České dějiny a jejich souvislosti II., prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Přehled všech nabízených kurzů pro další semestry naleznete zde.