Pomoc „deváťáků“ ZŠ Davle v knihovně
Pomoc „deváťáků“ ZŠ Davle v knihovně
12 srpna, 2021

Při třídění a vyřazování knih je nejen důležité rozhodnutí, zda knihu ponechat, zda se bude dále číst, ale i provést nezbytné úkony s vyřazením každé knihy, které při tisícovkách knih, jsou časově náročné. Jedná se o odpis každé knihy v PC a fyzické označení knihy, že je vyřazena.

V rámci navázání spolupráce se ZŠ Davle jsem ocenila pomocné ruce deváťáků ☺

Deváťáci měli již po přijímačkách, a tak v rámci vyučovací hodiny navštívili knihovnu.  Byla to rychlá, efektivní pomoc, kdy nachystanou práci zvládli bravurně a ještě jsem se dozvěděla jejich představy o knihovně.  Jaké knihy je aktuálně baví číst a o co se zajímají.

Těším se na další spolupráci a nové čtenáře u nás v knihovně.